رونالدو مریخی

بانوی پیر و رونالدو دیشب رونالدو چیکار کرد با یووه . بدبخت این بوفون بیچاره که هر موقع خواست برسه به قهرمانی اروپا رونالدو نزاشت. تیتر روزنامه نود فقط این وسط چی میگفت : رونالدو […]