تبلیغ منفی یا تبلیغ هوشمند ؟

تبلیغات منفی یا تبلیغات هوشمند ؟ سلام . امروز یه بنر بزرگ تبلیغاتی تو اتوبان امام علی دیدم که سریع نسبت بهش جبهه منفی گرفتم. نمیدونم اسمش رو چی بزارم! تبلیغات منفی ؟ یا تبلیغات […]